Een EPSS is Navigatie voor Software

 

Wat is Performance Support?

Ken je dat? Als je ergens heen wil gebruik je zonder daarover na te denken je navigatiesysteem. Vaak zou je er zonder GPS ook komen, maar soms behoedt het systeem je toch voor fouten. En als je een nieuwe route gaat rijden is het GPS vanzelfsprekend een grote hulp.

Zo werkt ook een Elektronisch Performance Support Systeem voor software (EPSS). Het is op de achtergrond altijd aanwezig. Ook als je het niet direct nodig hebt. Het kan je altijd helpen als het fout dreigt te gaan. Je krijgt van het systeem altijd precies die hulp die je nodig hebt en op het juiste moment. Erg behulpzaam bij handelingen die je nog niet vaak of nog nooit hebt gedaan.

Een EPSS is als een GPS voor software. Het zorgt dat gebruikers moeiteloos de juiste handelingen kunnen uitvoeren. Zonder vertraging en zonder de hulp van collega’s.

Het trainen voorbij… met werkplekleren

Al lang bekend is dat 70% van wat we leren op de werkplek plaats vindt. En maar 10% in de klassieke trainingen. Maar het grootste deel van het budget gaat nog steeds naar klassieke trainingen. En klassieke trainingen hebben ook vaak maar een beperkt effect op de performance van medewerkers. Is dat niet waar het om gaat?

Performance Support zorgt dat leren bij uitstek op de werkplek gebeurt. Het geeft invulling aan de 70% leren op de werkplek. Zo maak je de stap van trainen naar een betere performance. En dat tijdens de gehele lifecycle van de software. Zo kan het rendement van de software dan ook flink verbeteren. En gebruikers en klanten zijn meer tevreden. Die worden immers meteen geholpen tijdens het werk.

Microleaning

Microlearning

Formele trainingen duren vaak lang. Ze zorgen voor afvlakking van de concentratie en zijn minder effectief. Bij Microlearning wordt trainingsmateriaal steeds in kleine hoeveelheden aangeboden. Vaak repeterend. Op termijn is dezelfde hoeveelheid training zo veel effectiever. Als de trainingsmaterialen relevant en aantrekkelijk zijn worden ze ook nog eens als onderdeel van het werkproces beschouwd waardoor er geen verlet is voor trainingen.

Het Performance Support systeem is bij uitstek geschikt om microlearning op de juiste momenten in de juiste situaties aan te bieden aan medewerkers (zie video onderaan).

Kwaliteit en veiligheid

In een sector als de zorg zijn kwaliteit en veiligheid van topbelang. En menselijk handelen bepaalt gegevenskwaliteit en -veiligheid in een informatiesysteem. Dat is precies waar Performance Support gebruikers helpt.

Performance Support ligt als een ‘beschermlaag’ over de applicatie. Het kan gegevensinvoer valideren of blokkeren volgens criteria. Het kan ook direct gegevens uit andere systemen tonen als referentie (bv. de juiste processtappen vanuit het Iprova kwaliteitssysteem). Zo worden fouten voorkomen aan de bron.

Ook kunnen tijdelijke situaties om een andere werkwijze vragen. Gebruikers kunnen hier ter plekke op gewezen worden. Met daarbij de juiste hulp om stagnatie te voorkomen.

Data analyse en de verbetercyclus

Het Performance Support systeem registreert welke hulp nodig was bij elke gebruiker. Probleemgebieden bij bepaalde gebruikersgroepen of softwaremodules zijn dus snel bekend. 

Geen enkele verandering heeft meteen de optimale vorm. Door het toepassen van de verbetercyclus (PDCA) kan zo heel gericht worden gewerkt aan een algehele optimalisatie van de inrichting van software en processen alsook de Performance Support.

Object cloning en onderhoud

Voor de online trainingen maakt het Performance Support systeem een cloon van de informatiesystemen. Deze cloon bevat geen schermafbeeldingen maar bestaat uit de objecten van de applicatie. Daardoor is de cloon bij de trainingen een realistische oefenomgeving.

De schermen kunnen hierdoor ook worden aangepast. Bij veranderingen in de software kunnen de aanpassingen ook eenvoudig in de trainingen worden doorgevoerd. Zo hoeft niet steeds alles opnieuw te worden opgenomen en zijn aanpassingen snel verwerkt in de trainingen.

Anonimiseren en vertalen

De objecten bevatten na het clonen van de schermen ook de gegevens. Omdat het objecten zijn kan de inhoud gemakkelijk worden aangepast. Zo is anonimiseren en vertalen gemakkelijk uit te voeren. Zelfs een gehele applicatie vertalen wordt zo eenvoudig. 

In omvangrijke projecten kan het gewenst zijn veel gegevens aan te passen. Daarvoor kan het Performance Support systeem werken met tabellen. Hierin kunnen snel hele datasets worden aangepast of vertaald. Daarnaast is ook nog een vertaalmodule aanwezig die dit werk voor een groot deel uit handen neemt.

De mogelijkheden in beeld

In de video aan de onderzijde wordt het Elektronisch Performance Support Systeem (EPSS) meer in detail uitgelegd. Hierin wordt een aantal zaken ingericht en getoond (Engels). Zo worden de enorm krachtige en dynamische mogelijkheden in de praktijk duidelijk voor gebruikers en het geeft inzichten in het daarbij heel eenvoudige beheer.

Tip: vergroot de video naar volledig scherm op mobiele apparaten voor optimaal kijkgemak.

Neem voor vragen direct vrijblijvend contact met ons op, wij beantwoorden graag uw vragen.

Het Performance Support systeem bestaat uit vier onderdelen:

Nodig ons eens uit voor een vrijblijvend gesprek en u krijgt meteen advies. Zo kunnen we snel en eenvoudig aangeven wat we voor u kunnen betekenen. Het advies en de informatie die u daarbij ontvangt is altijd nuttig.

Neem contact op
Demo aanvragen