Het concept van Microlearning

Iedereen heeft wel eens in een lange trainingssessie gezeten waar je na minder dan de helft van de tijd al niet meer wilde zijn. Doordat het zo lang duurt is de effectiviteit van de training ver te zoeken. Daarom staat het concept van Microlearning zo in de belangstelling. Het gaat uit van kleine hoeveelheden informatie in korte sessies. Hierdoor blijft de aandacht volledig behouden en kan de lerende de informatie volledig opnemen. Bij microlearning wordt de beknopte leercontent nuggets genoemd omdat deze gemakkelijk te behappen zijn. Elke nugget duurt gemiddeld 3 tot 5 minuten waardoor de informatie gemakkelijk op te nemen is. Ook is leercontent van deze lengte voor het brein heel vriendelijk omdat we nu eenmaal als mens gemakkelijker deze grootte aan informatie kunnen verwerken. Verder is niet leren maar presteren het grootste doel van microlearning en wordt het vooral voor korte termijn doelen ingezet.

 

Waarom is microlearning belangrijk?

Een gemiddelde medewerker heeft tegenwoordig het idee bijna niet in staat te zijn om tijdens de werkweek bij te leren. De medewerker is volgepakt met taken en verantwoordelijkheden. Niet alleen hebben medewerkers het idee dat ze nog maar 1% van de tijd over hebben voor leren, ze vinden ook dat ze elke 5 minuten uit hun concentratie gehaald worden. Medewerkers zijn dus gewoon te druk of hebben het geduld niet om een reguliere training te volgen.

Een medewerker kijkt gemiddeld maximaal 4 minuten naar een video of 15 seconden naar een website. Omdat een microlearning nugget gemiddeld maar 3 tot 5 minuten duurt past dit perfect in die snelle omgeving van medewerkers. De medewerkers zijn veel meer gemotiveerd en informatie beklijft op deze wijze veel beter. Bovendien heeft microlearning veel meer als doel de performance van medewerkers te verhogen dan om medewerkers iets nieuws te leren.

Het wordt veel gebruikt voor het veranderen van gedrag, houding en waarden. Het is echt een concept voor werkplekleren. Het zet direct aan tot actie dus er is ook meteen toegevoegde waarde. Vooral millennials leren op deze wijze en dat wordt alleen maar meer gangbaar.

 

Hoe wordt microlearning vormgegeven?

Bij microlearning is niet een e-learning of zelfs een traditionele training eenvoudig in stukken geknipt en achter elkaar gezet. De modules worden heel anders vorm gegeven. In de eerste plaats staat bij een e-learning of klassikale training vaak een onderwerp centraal dat helemaal wordt behandeld. Er worden in een les van ongeveer 45-60 minuten meerdere leerdoelen behandeld. Bij een microlearning is de duur zo kort dat er maar één leerdoel per nugget kan worden behandeld. Hierdoor moeten de nuggets heel to-the-point zijn en direct tot de kern gaan van het onderwerp. De nuggets kunnen relatief losstaan van elkaar waardoor iedere medewerker ze kan volgen zonder voorkennis. Daarom is Microlearning ook erg interessant voor onboarding van nieuwe medewerkers.

 

Interval en herhaling

De microlearning nuggets kunnen op elk moment onder de aandacht worden gebracht of kunnen door medewerkers worden benaderd. Voor maximaal effectieve inzet echter worden een aantal nuggets op vooraf bepaalde momenten onder de aandacht gebracht. Zaken die moeilijker te begrijpen zijn of belangrijker zijn kunnen het best vaker worden herhaald. Hierbij is de vergeetcurve van Ebbinghaus belangrijk. Deze stelt dat al na een dag na een traditionele training 60% van de inhoud niet meer bekend is bij een medewerker. Daarom zou bepaalde content al na een dag moeten worden herhaald voor maximale effecten. Sebastian Leitner heeft een algoritme ontwikkeld wat houvast geeft voor een goede strategie hierin. Steeds de leerstof blijven herhalen is essentieel. Zo blijft de kennis paraat. Door steeds te toetsen hoeveel kennis medewerkers hebben kun je daarop sturen.

 

Hoe ziet microlearning er uit?

De meest voorkomende vorm van Microlearning is een video van maximaal 3 minuten. Het moet zoveel mogelijk visueel en auditief materiaal zijn. Dit is het meest breinvriendelijk, mensen nemen het snel op en het wordt het langst onthouden. Om Microlearning effectief te houden kan trouwens het best met verschillende presentatievormen worden gewerkt. Zo wordt het niet alsnog saai. Wel moeten medewerkers het verband tussen nuggets goed blijven herkennen als een groter concept wordt behandeld. Verder moet het aanzetten tot actie en liefst direct toepasbaar zijn of zelfs direct problemen oplossen. Er kan een bibliotheek van nuggets worden ontwikkeld die bij medewerkers goed bekend is. Zo kunnen medewerkers het gebruiken wanneer gewenst. Het is verder belangrijk dat medewerkers hiermee mobiel kunnen leren.

 

Perfect voor uitleg van software

Met Microlearning worden vooral korte termijn doelen nagestreefd. Er is ook al snel effect doordat het snel ontwikkeld kan worden en dus snel kan worden ingezet. Zo wordt al snel de investering terug verdiend. Bovendien vergt ontwikkeling minder grote investeringen omdat elke nugget op zich kan staan. Daardoor is de investering op zich al beperkt.

Hierdoor kan het gewenste gebruik van software flink worden verbeterd in korte tijd. Medewerkers krijgen over een periode een aantal heel gerichte microlearning nuggets voorgeschoteld waarin de juiste werkwijze wordt getoond. Medewerkers bepalen zelf welke nuggets worden bestudeerd. De nuggets zetten de lerende aan tot nadenken over het eigen handelen in de praktijk en reflectie daarop. Door de sterk visuele manier van werken met uitleg over het waarom en het hoe kan snel verbetering optreden. Zo kan kwaliteit van gegevens en van de uitkomsten van applicaties flink worden verhoogd. Ook kunnen medewerkers zo de software als prettiger en makkelijker gaan ervaren. En dat alles zonder veel gedoe van nieuwe trainingen waar medewerkers het te druk voor hebben.

Van belang blijft de juiste hoeveelheid nuggets in een bepaalde periode en hoe herhaling wordt toegepast. Feedback blijft ook belangrijk om goed te kunnen sturen hierin.

 

Een paar voorbeelden van microlearning

  • Software
  • Processen en procedures
  • Andere Microvaardigheden die in een groter geheel passen

Wil je op regelmatige basis nuttige en belangrijke informatie ontvangen over online trainingen voor software of performance support voor software? Dan schrijf je hieronder in voor de wekelijkse nieuwsbrief. Je kunt je altijd weer gemakkelijk uitschrijven als je de informatie niet meer wil ontvangen.