Zorgcentrale – Trainingsvideos zelfevaluatie

Dichterbij is een grote gehandicapteninstelling met ca. 3.400 cliënten en 5.000 medewerkers. De Zorgcentrale van Dichterbij levert monitoring en alarmering op afstand voor 2500 aangesloten locaties in Nederland. De aangesloten locaties worden bewoond door cliënten die zoveel mogelijk zelfstandig hun leven willen regelen. Vanuit één centraal punt worden behoefte aan zorg gesignaleerd en de zorgopvolging georganiseerd en gecoördineerd.

Om voor deze doelgroep 7 x 24 bewaking uit te kunnen voeren werken er in deeltijd ongeveer 45 medewerkers bij de zorgcentrale, overdag twee en in de nacht 6. Deze medewerkers hebben de verantwoordelijkheid om alleen al in de nacht tussen de 25.000 en 30.000 signalen correct af te handelen.  Voor het kunnen nemen van hun verantwoordelijkheid moeten de medewerkers goed op de hoogte zijn en blijven van de werking van de informatiesystemen en aangekoppelde domotica.

Daarvoor heeft de Zorgcentrale aan Trainingsvideo Expert gevraagd een videotraining te ontwikkelen. Deze videotraining is opgezet als een zelf-evaluatie middel waarmee de medewerkers zichzelf steeds kunnen evalueren en trainen. De evaluatie is zoveel mogelijk opgenomen in het eigen leersysteem van Dichterbij. De videos zijn hierin gecombineerd met vragen die de medewerker aan het denken zetten en borging van de kennis stimuleren. Om dit proces nog te versterken dienen twee medewerkers steeds het proces met elkaar te doorlopen.

De training geeft daarmee voor een deel ontlasting in de performance gesprekken tussen medewerker en leiding en tevens is het een training die 7 x 24 kan worden geraadpleegd als er onduidelijkheden bestaan bij de werkzaamheden. Er zijn ongeveer 25 videos gemaakt met een totale duur van 45 minuten.

Vraag een persoonlijke demo aan!

De meeste van onze klanten hebben het beleid dat ontwikkelde online trainingen niet publiekelijk op internet mogen worden getoond door Trainingsvideo Expert. Dit om problemen uit te sluiten met het eventueel beschikbaar stellen van vertrouwelijke gegevens via de trainingsmaterialen. Dit ondanks dat wij in de trainingsmaterialen geen vertrouwelijke informatie zullen opnemen.
Wilt u toch graag eens meer zien van onze voorbeelden of mogelijkheden dan neem contact op zodat we dit voor u op de meest passende wijze kunnen regelen.

Ja ik wil contact


“ Het vertalen van handelingen van centralisten naar scenario’s en layout van de meest geschikte variant van instructie filmpjes is een complex proces. Geduld, inlevingsvermogen en flexibiliteit zijn daarin sleutelbegrippen gebleken die bij Klaas ruimschoots voorhanden zijn. Dit combineert hij dan met kennis van zaken waardoor op prettige wijze een mooie en doelmatige productie is ontstaan.”Volgende